نمایش همه
 • برنامه كتابخانه‌ها امروز ۱۳:۰۸

  برنامه‌های ۳۱ تیرماه

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز یکشنبه ۳۱تیرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها دیروز ۱۱:۰۸

  برنامه‌های ۳۰ تیرماه

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز شنبه ۳۰ تیرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۷-۰۴-۲۷ ۰۰:۳۵

  برنامه‌های ۲۸ تیرماه

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز پنجشنبه ۲۸ تیرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۷-۰۴-۲۷ ۰۰:۳۴

  برنامه‌های ۲۷ تیرماه

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز چهارشنبه ۲۷ تیرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۰:۴۵

  برنامه‌های ۲۶ تیرماه

  کتابخانه‌های عمومی کشور امروز سه‌شنبه ۲۶ تیرماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.