• کتابخانه، مرجعی برای ایجاد سوال و ارائه پاسخ

    کتابخانه، مرجعی برای ایجاد سوال و ارائه پاسخ

    مسئول کتابخانه مجتمع فرهنگی شهرستان مهاباد درباره ضرورت تشکیل حلقه‌های کندوکاو در کتابخانه‌های عمومی، گفت: کتابخانه محل تفکر است و باید سؤالات مناسب در ذهن مخاطب ایجاد کرده و پاسخ مناسبی نیز به آن ارائه دهد.