• ترویج فرهنگ کتابخوانی از بزرگ ترین معروفات است

    ترویج فرهنگ کتابخوانی از بزرگ ترین معروفات است

    دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان در جلسه شورای اداری کتابخانه‌های عمومی این استان با اشاره به نقش کتاب و کتابخانه در پیشرفت جوامع، ترویج فرهنگ کتابخوانی را از بزرگترین معروفات عنوان کرد.