• طرح کتابخانه گردی طرحی موفق و موثر است

    طرح کتابخانه گردی طرحی موفق و موثر است

    نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای گفت: رشد و آگاهی نسل جوان و عامه مردم مرهون کتاب و کتابخوانی است و نسل امروزی در پرتو منافع عظیم مطالعه و کتابخوانی، می توانند منشاء خدمات بزرگی برای میهن اسلامی باشند.