نمایش همه
 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۱۲-۰۱ ۰۹:۰۰

  از سوی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل اعلام شد؛

  بخشی از برنامه‌های هفته نخست اسفندماه کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته اول اسفندماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۱۱-۲۶ ۱۰:۴۹

  از سوی روابط‌عمومی و امور بین‌الملل نهاد اعلام شد؛

  بخشی از برنامه‌های هفته پایانی بهمن‌ماه کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته چهارم بهمن‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۱۱:۲۱

  بخشی از برنامه‌های هفته سوم بهمن‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر در کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته سوم بهمن‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۱۱-۱۱ ۱۱:۴۱

  بخشی از برنامه‌های هفته دوم بهمن‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  بوی گل سوسن و یاسمن در کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته دوم بهمن‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۱۱-۰۳ ۰۸:۰۳

  بخشی از برنامه‌های هفته نخست بهمن‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  شمیم عطر «گل یاس» در کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته نخست بهمن‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۱۰-۲۶ ۰۸:۱۴

  از سوی روابط‌عمومی و امور بین‌الملل نهاد اعلام شد؛

  بخشی از برنامه‌های هفته ‌پایانی دی و روزهای ابتدایی بهمن‌ماه کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته ‌پایانی دی و روزهای ابتدایی بهمن‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۱۰-۱۹ ۰۸:۰۷

  بخشی از برنامه‌های هفته چهارم دی‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  مروری بر روایت شهادت و مقاومت در سنگر کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته چهارم دی‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۸-۱۰-۱۴ ۱۶:۲۷

  از سوی روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل نهاد اعلام شد؛

  بخشی از برنامه‌های هفته سوم دی‌ماه کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته سوم دی‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۱۰-۰۷ ۰۸:۵۶

  از سوی روابط‌عمومی و امور بین‌الملل نهاد اعلام شد؛

  بخشی از برنامه‌های هفته دوم دی‌ماه کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته دوم دی‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۹-۳۰ ۱۰:۵۹

  بخشی از برنامه‌های هفته نخست دی‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  آغوش گرم کتابخانه‌های عمومی در سرمای زمستان

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته اول دی‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۸-۰۹-۲۳ ۱۳:۴۱

  بخشی از برنامه‌های هفته چهارم آذرماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  نغمه‌ای از واپسین سرود پاییزی در کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته چهارم آذرماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ ۱۵:۵۵

  بخشی از برنامه‌های هفته سوم آذرماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  مشق اندیشه و دانش در کتابخانه‌های عمومی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته سوم آذرماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۹-۰۲ ۱۴:۴۱

  بخشی از برنامه‌های هفته نخست آذرماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  چتر رنگارنگ کتابخانه‌های عمومی بر فراز کتاب و کتابخوانی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته اول آذرماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۸-۲۵ ۱۶:۳۴

  بخشی از برنامه‌های هفته پایانی آبان‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  جشن بهاری کتاب و کتابخانه در پاییز هزار رنگ

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته چهارم آبان‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۸-۰۸-۱۸ ۱۶:۲۴

  بخشی از برنامه‌های هفته سوم آبان‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  گرمای کتاب و کتابخانه در روزهای بارانی پاییز

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته سوم آبان‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۸-۱۱ ۱۲:۵۲

  بخشی از برنامه‌های هفته دوم آبان‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  شوق کتاب و کتابخوانی به وقت نیمه پاییز

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته دوم آبان‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۸-۰۴ ۱۱:۱۳

  بخشی از برنامه‌های هفته اول آبان‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  سوگ و اندیشه برای شناخت سیره پیامبر خوبی‌ها

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته نخست آبان‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۷-۲۹ ۱۱:۴۹

  بخشی از برنامه‌های هفته پایانی مهر و روزهای ابتدایی آبان‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  حلاوت خواندن کتاب در خنکای پاییز بارانی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته پایانی مهر و روزهای ابتدایی آبان‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • عصای سفید ۱۳۹۸-۰۷-۲۱ ۱۵:۳۱

  چراغ امید و اندیشه کتابخانه‌ها در پیش‌روی خاص‌ترین اعضایش؛

  میزبانی کتابخانه‌های عمومی از قلب‌های روشن‌تر از آیینه

  کتابخانه‌های عمومی کشور به مناسبت روز عصای سفید با برگزاری ده‌ها برنامه فرهنگی ویژه میزبان اعضای نابینا و کم‌بینای خود در نقاط مختلف کشور هستند.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۷-۲۰ ۱۵:۲۸

  از سوی روابط عمومی نهاد اعلام شد؛

  بخشی از برنامه‌های هفته ‌چهارم مهرماه کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته چهارم مهرماه ۱۳۹۸ از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۸-۰۷-۱۳ ۰۹:۰۸

  از سوی روابط عمومی نهاد اعلام شد؛

  بخشی از برنامه‌های هفته ‌سوم مهرماه کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته سوم مهرماه ۱۳۹۸ از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه ها ۱۳۹۸-۰۷-۰۶ ۱۵:۲۸

  بخشی از برنامه‌های هفته ‌دوم مهرماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  پنجره باز کتابخانه‌های عمومی به سمت خرد و اندیشه  

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته دوم مهرماه ۱۳۹۸ از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه ۱۳۹۸-۰۷-۰۱ ۰۸:۱۵

  یادی از سنگرهای ایمان و ایثار در کتابخانه‌های عمومی؛

  استقبال کتابخانه‌های عمومی کشور از هفته دفاع‌مقدس با حدود ۵۰۰ برنامه فرهنگی

  در هفته دفاع مقدس کتابخانه‌های عمومی کشور با برگزاری حدود ۵۰۰ ویژه‌برنامه فرهنگی پذیرای علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی است.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۱۲:۳۱

  بخشی از برنامه‌های هفته ‌نخست مهرماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  شروع دوباره دوستی‌های مدرسه و کتابخانه

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته اول مهرماه ۱۳۹۸ از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۶-۲۴ ۰۹:۳۱

  بخشی از برنامه‌های هفته چهارم شهریورماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  واپسین داستان فصل تابستان در کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته چهارم شهریورماه ۱۳۹۸ از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۸-۰۶-۱۶ ۰۹:۳۸

  بخشی از برنامه‌های هفته سوم شهریورماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  مروری بر کتاب ایثار در سنگر اندیشه

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته سوم شهریورماه ۱۳۹۸ از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۶-۰۳ ۱۰:۴۹

  از سوی روابط عمومی نهاد اعلام شد؛

  بخشی از برنامه‌های هفته اول شهریورماه کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته نخست شهریورماه ۱۳۹۸ از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۸-۰۵-۲۶ ۰۷:۱۸

  بخشی از برنامه‌های هفته پایانی مردادماه اعلام شد؛

  گرامیداشت عید غدیر خم در کتابخانه‌های عمومی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته پنجم مردادماه ۱۳۹۸ از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها / 059805 ۱۳۹۸-۰۵-۱۹ ۱۴:۳۱

  بخشی از برنامه‌های هفته ‌چهارم مردادماه اعلام شد؛

  گذری بر روایت ایمان و بندگی در کتابخانه‌های عمومی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته ‌چهارم مردادماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه ۱۳۹۸-۰۵-۱۲ ۱۳:۳۸

  بخشی از برنامه‌های هفته ‌سوم مردادماه اعلام شد؛

  گرامیداشت یک پیوند آسمانی در کتابخانه‌های عمومی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته ‌سوم مردادماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.