جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۵

برنامه کتابخانه‌های عمومی البرز در هفته دوم شهریورماه

برنامه

کتابخانه‌های عمومی استان البرز در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

البرز

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی پیامبراعظم(ص) نظرآباد

جمع خوانی با موضوع ماه محرم

۱۰ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) نظرآباد

قصه گویی

۱۰ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی علامه امینی فردیس

شاهنامه خوانی

۱۰ شهریور ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای مشکین دشت شهرستان فردیس

کارگاه خوشنویسی

۱۰ شهریور ساعت ۴

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) نظرآباد

قصه گویی

۱۰ شهریور ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی علامه امینی فردیس

کارگاه خوشنویسی

۱۰ شهریور ساعت۹

کتابخانه عمومی فرهنگسرای ملاصدرا شهرستان اشتهارد

نشست کتاب خوان

۱۰شهریور ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی ابن سینا فردیس

کلاس آموزش قرآن کریم

۱۰شهریور ساعت۱۰

کتابخانه عمومی علامه امینی  فردیس

کارگاه نقاشی

۱۰شهریورساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهیدان نصیری کرج

حلقه مطالعاتی با محوریت کتاب «حماسه حسینی»

۱۱ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام جواد(ع)

روستای احمدآباد شهرستان نظرآباد

کلاس آموزش نقاشی با مداد رنگی

۱۱ شهریور ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) نظرآباد

جمع خوانی کتاب «فضائل و مصائب حضرت سیدالشهداء(ع)»

۱۱ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید کشن روستا

شهرستان نظرآباد

کلاس آموزش کاردستی با کاغذ رنگی

۱۱ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی اندیشه روستای دولت آباد- محمد آباد شهرستان نظرآباد

نشست کتاب خوان

۱۱ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله طالقانی کرج

نشست  کتاب ‌خوان

۱۱ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام جواد(ع)

روستای احمدآباد شهرستان نظرآباد

کلاس آموزش سفالگری (مبتدی)

۱۱ شهریور ساعت ۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی شهدای مشکین دشت شهرستان فردیس

کارگاه طراحی ویژه بزرگسالان

۱۱ شهریور ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس

کارگاه نقاشی و طراحی ویژه کودکان

۱۱ شهریور  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس

کارگاه نقاشی و رنگ روغن

۱۱ شهریور  ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس

کارگاه نقاشی و طراحی ویژه نوجوانان

۱۱ شهریور   ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه امینی فردیس

سعدی شناسی

۱۱ شهریورساعت ۱۴:۳۰

کتابخانه عمومی فجر ماهدشت شهرستان کرج

کارگاه نقاشی

۱۱شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه امینی فردیس

کارگاه نقاشی و طراحی ویژه بزرگسالان

۱۱شهریور ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی فرهنگسرای ملاصدرا اشتهارد

نشست کانون ادبیِ کتابخانه

۱۱شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس

کلاس نقاشی و طراحی ویژه بزرگسالان

۱۱شهریور ساعت ۹

کتابخانه عمومی ابن سینا فردیس

قصه خوانی + کلاس کاردستی

۱۱شهریور ساعت۱۰

کتابخانه عمومی ابن سینا فردیس

کارگاه نقاشی و طراحی

۱۲ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله نجم آبادی

روستای نجم آباد شهرستان نظرآباد

جمع خوانی کتاب «زندگی نامه مشهورترین دانشمندان و مخترعان»

۱۲ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پیامبراعظم(ص) نظرآباد

نشست کتاب ‌خوان

۱۲ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس

نشست کتاب ‌خوان

۱۲ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام جواد(ع)

روستای احمدآباد شهرستان نظرآباد

نشست کتاب ‌خوان

۱۲ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) نظرآباد

قصه گویی

۱۲ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید کشن روستا

شهرستان نظرآباد

نشست کتاب ‌خوان

۱۲ شهریور ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی شهدای مشکین دشت شهرستان فردیس

کارگاه خوشنویسی

۱۲ شهریور ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) نظرآباد

قصه گویی

۱۲ شهریور ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی علامه امینی فردیس

قصه گویی

۱۲شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی علامه امینی فردیس

کارگاه نقاشی

۱۲شهریور ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی استاد محمدی اشتهاردی شهرستان اشتهارد

نشست تفسیر قرآن کریم

۱۲شهریور ساعت۱۵

کتابخانه عمومی شهید مطهری اشتهارد

جمع خوانی کتاب «زندگینامه امام حسین(ع)»

۱۲شهریور ساعت۱۶

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) نظرآباد

کلاس آموزش ساخت اوریگامی ویژه دختران

۱۳ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای مشکین دشت شهرستان فردیس

نشست کتاب ‌خوان

۱۳ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس

کارگاه نقاشی و طراحی ویژه کودکان

۱۳ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید کشن روستا

شهرستان نظرآباد

قصه گویی برای (گروه سنی الف)

۱۳ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) نظرآباد

کلاس آموزش ساخت اوریگامی ویژه پسران

۱۳ شهریور ساعت ۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی شهیدان نصیری کرج

قصه گویی بخش کودک «قصه های مثنوی»

۱۳ شهریور ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) روستای بختیار شهرستان نظرآباد

نشست کتاب ‌خوان

۱۳ شهریور ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی قلم نظرآباد

جمع خوانی کتاب «ابوریحان بیرونی»

۱۳ شهریور ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهدای مشکین دشت شهرستان فردیس

کارگاه خوشنویسی

۱۳ شهریور ساعت ۹

کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس

کارگاه نقاشی و طراحی ویژه بزرگسالان

۱۳ شهریور  ساعت ۹

کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس

کارگاه نقاشی و طراحی ویژه نوجوانان

۱۳ شهریور   ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس

کلاس نقاشی و رنگ روغن

۱۳ شهریور   ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی فرهنگسرای ملاصدرا اشتهارد

جمع خوانی کتاب «امام حسین(ع)»

۱۳شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی علامه امینی فردیس

حافظ شناسی

۱۳شهریور ساعت ۱۴:۳۰

کتابخانه عمومی علامه امینی فردیس

کارگاه خوشنویسی

۱۳شهریور ساعت ۹

کتابخانه عمومی استاد محمدی اشتهاردی شهرستان اشتهارد

کارگاه طراحی و نقاشی

۱۳شهریور ساعت۱۷

کتابخانه عمومی قلم نظرآباد

قصه خوانی برای کودکان با محوریت ماه محرم

۱۴ شهریور ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهید مطهری اشتهارد

مثنوی خوانی

۱۴ شهریور ساعت۱۷

کتابخانه عمومی فجر ماهدشت

شهرستان کرج

کارگاه کاردستی

۱۴شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهیدان نصیری کرج

جمع خوانی کتاب «هد هد سفید»

۱۴شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه امینی فردیس

کارگاه نقاشی و طراحی ویژه بزرگسالان

۱۴شهریور ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی ابن سینا فردیس

کارگاه نقاشی و طراحی

۹ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) نظرآباد

کلاس آموزش کاردستی با نمد

۹ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهیدان نصیری کرج

قصه گویی از «زندگی امام حسین(ع)»

۹ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید کشن روستا

شهرستان نظرآباد

کلاس آموزش نقاشی با مداد رنگی

۹ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهدای مشکین دشت شهرستان فردیس

کارگاه خوشنویسی

۹ شهریور ساعت ۹

کتابخانه عمومی ابن سینا فردیس

کارگاه خوشنویسی

۹ شهریور ساعت  ۱۶

کتابخانه عمومی علامه امینی فردیس

کارگاه نقاشی ویژه کودکان و بزرگسالان

۹ شهریورساعت۹:۳۰

کتابخانه عمومی استاد محمدی اشتهاردی شهرستان اشتهارد

کارگاه طراحی و نقاشی

۹شهریور ساعت۱۷

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
9 + 1 =