با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.iranpl.ir/rss
RSS صفحه اصلی https://www.iranpl.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
فید کتابخانه‌ها https://www.iranpl.ir/rss/pl/45
تصویر روز https://www.iranpl.ir/rss/pl/34
تیتردو صفحه اول https://www.iranpl.ir/rss/pl/3
تیترسه صفحه اول https://www.iranpl.ir/rss/pl/4
کتابخوان ماه https://www.iranpl.ir/rss/pl/31
ویدئو https://www.iranpl.ir/rss/pl/43
RSS سرویس آدرس RSS
کتابخانه های عمومی https://www.iranpl.ir/rss/tp/38
فرهنگی https://www.iranpl.ir/rss/tp/5
پژوهش و نوآوری https://www.iranpl.ir/rss/tp/7
انجمن ها و خیرین https://www.iranpl.ir/rss/tp/6
امور عمرانی https://www.iranpl.ir/rss/tp/40
استان‌ها https://www.iranpl.ir/rss/tp/3
استان‌ها > آذربايجان شرقی https://www.iranpl.ir/rss/tp/4
استان‌ها > آذربایجان غربی https://www.iranpl.ir/rss/tp/8
استان‌ها > اصفهان https://www.iranpl.ir/rss/tp/9
استان‌ها > اردبيل https://www.iranpl.ir/rss/tp/10
استان‌ها > البرز https://www.iranpl.ir/rss/tp/11
استان‌ها > ايلام https://www.iranpl.ir/rss/tp/12
استان‌ها > بوشهر https://www.iranpl.ir/rss/tp/13
استان‌ها > تهران https://www.iranpl.ir/rss/tp/42
استان‌ها > چهارمحال و بختياری https://www.iranpl.ir/rss/tp/15
استان‌ها > خراسان جنوبی https://www.iranpl.ir/rss/tp/16
استان‌ها > خراسان رضوی https://www.iranpl.ir/rss/tp/17
استان‌ها > خراسان شمالی https://www.iranpl.ir/rss/tp/18
استان‌ها > خوزستان https://www.iranpl.ir/rss/tp/19
استان‌ها > زنجان https://www.iranpl.ir/rss/tp/20
استان‌ها > سمنان https://www.iranpl.ir/rss/tp/21
استان‌ها > سيستان و بلوچستان https://www.iranpl.ir/rss/tp/22
استان‌ها > فارس https://www.iranpl.ir/rss/tp/23
استان‌ها > قزوين https://www.iranpl.ir/rss/tp/24
استان‌ها > قم https://www.iranpl.ir/rss/tp/25
استان‌ها > كردستان https://www.iranpl.ir/rss/tp/26
استان‌ها > كرمان https://www.iranpl.ir/rss/tp/27
استان‌ها > كرمانشاه https://www.iranpl.ir/rss/tp/28
استان‌ها > كهگيلويه و بويراحمد https://www.iranpl.ir/rss/tp/29
استان‌ها > گلستان https://www.iranpl.ir/rss/tp/30
استان‌ها > گيلان https://www.iranpl.ir/rss/tp/31
استان‌ها > لرستان https://www.iranpl.ir/rss/tp/32
استان‌ها > مازندران https://www.iranpl.ir/rss/tp/33
استان‌ها > مركزی https://www.iranpl.ir/rss/tp/34
استان‌ها > هرمزگان https://www.iranpl.ir/rss/tp/35
استان‌ها > همدان https://www.iranpl.ir/rss/tp/36
استان‌ها > يزد https://www.iranpl.ir/rss/tp/37
گزارش تصویری https://www.iranpl.ir/rss/tp/2
بازتاب اخبار https://www.iranpl.ir/rss/tp/44