دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۰:۰۰

این فیلم را تماشا کنید؛

بیانات رهبر انقلاب درباره کتاب آب هرگز نمی میرد

پويش كتابخوان مجازي

چه کتابی از این بهتر که مقام معظم رهبری آن را پیشنهاد کنند و خودشان معرفی کننده آن باشند. کتاب "آب هرگز نمی میرد" خاطرات سردار جانباز محمد سلگی است که فرمانده گردان ۱۵۲ حضرت ابالفضل (ع) لشگر ۳۲ انصار الحسین بود.