کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی

کل اخبار:45

 • امین زارع ۱۳۹۹-۰۹-۲۹ ۰۸:۲۴

  امین زارع با ارائه مقاله‌ای در اولین همایش کارکرد اجتماعی کتابخانه های عمومی بررسی کرد؛

  کتابخانه فرزند جامعه است

  استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی در اولین همایش کارکرد اجتماعی کتابخانه‌های عمومی با ارائه مقاله‌ای کارکرد کتابخانه های عمومی در افزایش سرمایه و عدالت اجتماعی در میان روستائیان، عشایر، و حاشیه نشینان را بررسی کرد. 

 • فرج پهلو ۱۳۹۹-۰۹-۲۸ ۱۱:۰۹

  ارائه مقالات علمی همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی؛

  نقش کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان در بحران سیل فروردین ۱۳۹۸ تحلیل شد

  مقاله «نقش کتابخانه‌های عمومی در بلایای طبیعی: تحلیلی بر نقش کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان در بحران سیل فروردین ۱۳۹۸» با تأکید بر نقاط قوت و نقاط ضعف توسط محمد رضا شکاری ارائه شد.

 • سجاد محمديان.jpg ۱۳۹۹-۰۹-۲۷ ۱۵:۵۲

  سجاد  محمدیان مطرح کرد؛

  ۴ اقدام دفتر پژوهش و آموزش نهاد برای تغییر نگرش‌ها و اشتراک ایده‌ها در حوزه کتابخانه‌های عمومی

  سرپرست دفتر پژوهش و آموزش نهاد طی سخنانی در اولین همایش کارکرد کتابخانه‌های عمومی گفت: تعیین کارکردهای جدید و جایگزین برای کتابخانه‌های عمومی کار دشواری است و نیازمند تحولی بزرگ در کتابخانه عمومی و نگرش جامعه به آن است.  

 • مقاله عطا پور ۱۳۹۹-۰۹-۲۷ ۱۵:۱۶

  در اولین پنل همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی؛

  اثربخشی کتابخانه عمومی در حیطه انسجام ملی و اعتماد اجتماعی در جوامع چندفرهنگی بررسی شد

  مقاله «اثربخشی کتابخانه عمومی در حیطة انسجام ملی و اعتماد اجتماعی در جوامع چندفرهنگی» توسط هاشم عطاپور در اولین پنل همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی ارائه شد.

 • ۱۳۹۹-۰۹-۲۷ ۱۵:۱۵

  ارائه مقالات علمی در همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی؛

  مدل یابی تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران بر وفاداری اعضا

  مقاله «مدل یابی تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران بر وفاداری اعضا با توجه به نقش میانجی مسئولیت اجتماعی کتابخانه‌های عمومی» توسط اکبر بهمنی چوب‌بستی و سید مهرداد سیدین، در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی ارائه شد.

 • ۱۳۹۹-۰۹-۲۷ ۱۵:۱۵

  ارائه مقالات علمی در همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی؛

  جایگاه کتابخانه­­ های عمومی در مدیریت بحران خود و جامعه بررسی شد

  مقاله «کتابخانه ­های­ عمومی و مدیریت بحران­ های طبیعی (جایگاه کتابخانه­­ های عمومی در مدیریت بحران خود و جامعه)» توسط  ناهید سلیمانی در همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی ارائه شد.

 • ۱۳۹۹-۰۹-۲۷ ۱۵:۱۵

  ارائه مقالات علمی در همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی؛

  وضعیت آمادگی کتابخانه‌های عمومی در مواجهه با بحران سیل بررسی شد

  مقاله «وضعیت آمادگی کتابخانه‌های عمومی در مواجهه با بحران سیل (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی شهر اهواز)» توسط شهناز خادمی زاد، زینب محمدی و معصومه خادمی زاده در همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی ارائه شد.

 • ۱۳۹۹-۰۹-۲۷ ۱۵:۱۴

  ارائه مقالات علمی در همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی؛

  مؤلفه ­های مرتبط با کارکردهای اجتماعی کتابخانه ­های عمومی شناسایی شد

  مقاله «کارکرد اجتماعی کتابخانه ­های عمومی: تحلیلی بر محتوای پژوهش­ ها» توسط علی منصوری و الهه ابراهیمی درچه در همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی ارائه شد.

 • کی پی سینگ ۱۳۹۹-۰۹-۲۷ ۱۲:۳۵

  کی پی سینگ در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی:

  کتابخانه عرصه فرصت است

  کی پی سینگ، عضو هیئت علمی دانشگاه دهلی اظهار داشت: کتابخانه عرصه فرصت است که دو پنجره به درون روح ما و دری بر روی جهان می‌گشاید؛ کتابخانه عمومی نقشی منحصربه‌فرد در اشاعه دانش، فرهنگ، دارایی و میراث فکری یک ملت ایفا می‌کند.

 • ۱۳۹۹-۰۹-۲۷ ۱۱:۱۳

  ارائه مقالات علمی در همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی؛

  نقش کتابخانه ­های عمومی در توسعه اقتصاد محلی بررسی شد

  مقاله «نقش کتابخانه ­های عمومی در توسعه اقتصاد محلی» توسط الهام فغانی و لیلی سیفی در همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی ارائه شد.

 • ۱۳۹۹-۰۹-۲۷ ۱۱:۱۱

  ارائه مقاله علمی در همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی؛

  جایگاه و وضعیت کتابخانه های عمومی به عنوان مکان سوم در شهرستان پردیس بررسی شد

  در همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی مقاله «بررسی جایگاه و وضعیت کتابخانه های عمومی به عنوان مکان سوم در شهرستان پردیس» توسط زهرا رضایی و هاجر قاسمی ارائه شد.

 • پنل اول علمی مقالات همایش ۱۳۹۹-۰۹-۲۶ ۱۰:۵۷

  در نخستین پنل همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی خوزستان بررسی شد؛

  از نقش کتابخانه های عمومی در بحران های اجتماعی و دوران کرونا تا چشم انداز ایفلا

  در نخستین پانل علمی همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی سه سخنرانی با موضوعات نقش کتابخانه های عمومی در دوران کرونا تا چشم انداز ایفلا و کتابخانه و سیلاب ارائه شد.

 • غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان ۱۳۹۹-۰۹-۲۶ ۱۰:۵۴

  استاندار خوزستان:

  کتابخانه‌های عمومی با کارکردهای اجتماعی خود به توسعه پایدار جامعه کمک کنند

  استاندار خوزستان در همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی گفت: کتابخانه‌های عمومی باید از چهاردیواری خارج و کارکردهای اجتماعی و توان و پتانسیل نهفته خود را به رخ جامعه بکشند و با این کار به توسعه پایدار جامعه کمک کنند.

 • باربارا لیسون ۱۳۹۹-۰۹-۲۶ ۱۰:۴۳

  رئیس منتخب ایفلا:

  کتابخانه‌ها به مردم یاد می دهند چگونه از فناوری‌های مدرن به‌طور معناداری برای اهداف خود استفاده کنند

  باربارا لیسون، رئیس منتخب ایفلا در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی با اشاره به اینکه همایش کارکردهای اجتماعی برجسته ترین کار کشور ایران در حوزه کتابداری است، گفت: کتابخانه‌ها مؤسساتی هستند که مردم می‌توانند یاد بگیرند چگونه از فناوری‌های مدرن به‌طور معناداری برای اهداف شخصی و همچنین برای مهارت‌های حرفه‌ای خود استفاده کنند.

 • احمد شعبانی، دبیرعلمی همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی ۱۳۹۹-۰۹-۲۵ ۱۷:۴۱

  دبیر علمی همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی مطرح کرد؛

  ضرورت ارائه آموزش های مرتبط با اجتماعی سازی کتابخانه های عمومی

  دبیر علمی همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی در آیین افتتاح این همایش بر لزوم ارائه آموزش های مرتبط با اجتماعی شدن کتابخانه ها عمومی تأکید کرد.

 • عليرضا مختارپور دبيركل ۱۳۹۹-۰۹-۲۵ ۱۳:۲۸

  در پیام دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی به همایش ملی کارکردهای اجتماعی مطرح شد؛

  ضرورت ارائه خدمات «نیاز مبنا» در کتابخانه های عمومی

  علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی در پیامی به مناسبت افتتاحیه همایش ملی کارکردهای اجتماعی، مطرح کرد: باید به جامعه نزدیک شد و جامعه و نیازهایش را شناخت؛ از یک خدمت وقتی استقبال می ‏شود که «نیازمبنا» باشد.

 • غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان ۱۳۹۹-۰۹-۲۵ ۱۲:۴۷

  گزارش تصویری/

  آیین افتتاح همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی

  آیین افتتاح همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی با حضور مسئولان کشوری و استانی، اساتید دانشگاه، دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابداران سراسر کشور برگزار شد.

 • سالن دبیرخانه همایش و افراد حاضر ۱۳۹۹-۰۹-۲۵ ۱۲:۴۳

  با حضور مسئولان کشوری و استانی؛

  افتتاحیه اولین همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی برگزار شد

  آیین افتتاح همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی با حضور مسئولان ملی و استانی، اساتید دانشگاه، دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابداران سراسر کشور برگزار شد.

 • همایش کارکرد اجتماعی کتابخانه های عمومی ۱۳۹۹-۰۹-۲۵ ۱۱:۵۵

  پرونده/

  اولین همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی

  همایش ملی «کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی» از سوی انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی ایران با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور و مشارکت اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان ۲۵ و ۲۶ آذرماه به صورت مجازی برگزار می‌شود. در این پرونده می توانید تازه ترین اخبار منتشر شده از این همایش را مشاهده کنید.

 • عضو هیات امنا نهاد کتابخانه های عمومی کشور ۱۳۹۹-۰۹-۲۴ ۱۶:۰۷

   عضو هیأت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور:

  کتابخانه های عمومی نقطه شروع توسعه هستند

  عضو هیأت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در نشست مجازی «پویش اجتماعی کتابخانه من» گفت: کشورهای مختلفی که می خواستند به سوی توسعه بروند و رشد را تجربه کنند توسعه را با تأسیس کتابخانه های عمومی پایه گذاری کردند.

 • کتابخانه اجتماعی من ۱۳۹۹-۰۹-۲۴ ۱۵:۴۶

  از سلسله برنامه های همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی؛

  آیین تجلیل از برگزیدگان «پویش کتابخانه اجتماعی من» برگزار شد

  آیین تجلیل از برگزیدگان «پویش کتابخانه اجتماعی من» با حضور کتابداران کتابخانه عمومی از طریق فضای مجازی برگزار شد.

 • همایش کارکرد اجتماعی کتابخانه های عمومی ۱۳۹۹-۰۹-۲۴ ۱۲:۱۹

  در همایش ملی «کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی» انجام می شود؛

  سخنرانی ۸ استاد برجسته داخلی و بین المللی و ارائه ۱۰ مقاله به صورت شفاهی

  همایش ملی «کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی» از سوی انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی ایران با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور و مشارکت اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان ۲۵ و ۲۶ آذرماه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

 • مهدی رمضانی ۱۳۹۹-۰۹-۲۳ ۲۱:۴۵

  اولین پیش‌نشست همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی برگزار شد؛

  مهدی رمضانی: کارکرد اجتماعی کتابخانه دقیقاً همان چیزی است که مورد نیاز جامعه است

  اولین پیش‌نشست همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی با عنوان « کتابخانه اجتماعی من» برگزار شد.

 • منصور کوهی رستمی ۱۳۹۹-۰۹-۲۳ ۱۴:۳۵

  دبیر اجرایی‌ همایش ملی انجمن ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران مطرح کرد؛

  مهم‌ترین هدف این همایش برجسته کردن نقش کتابخانه‌های عمومی در ساخت اجتماع  است

  منصور کوهی رستمی، دبیر اجرایی‌ همایش و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: کتابداران می‌توانند میان مشاهدات عینی و تجربیات عملی خود با ایده‌ها و راه‌کارهای علمی، پلی بسازند تا فرصت‌های موجود را مغتنم شمرده و توسعه دهند و تهدیدها را به چالش کشیده و تبدیل به فرصت کنند.

 • احمد شعبانی ۱۳۹۹-۰۹-۲۲ ۱۰:۳۲

  دبیر کمیته علمی همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی عنوان کرد؛

  مقالات پذیرش شده کتابداران نهاد نویدبخش روزهای پرارجی است

  احمد شعبانی استاد دانشگاه اصفهان و دبیر کمیته علمی همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی گفت: شاید برای معلمی که اینک سه دهه است با کتابدار و کتابخانه و کتاب‌خوانی در ارتباط قرار دارد، مایه مباهات شود که مقالات مورد پذیرش کتابداران نهاد کتابخانه‌های عمومی از چند منظر نویدبخش روزهای پرارجی خواهد بود.

 • باربارا لیسون ۱۳۹۹-۰۹-۱۹ ۱۴:۰۵

  با توجه به اهمیت کتابخانه‌های عمومی دنیا برای ایفلا صورت می‌گیرد؛

  سخنرانی باربارا لیسون در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی

  با توجه به اهمیت کتابخانه‌های عمومی دنیا برای ایفلا، باربارا لیسون در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های با عنوان «کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی: رویکرد ایفلا» سخنرانی خواهد کرد.

 • اساتید کتابداری ۱۳۹۹-۰۹-۱۹ ۱۲:۵۰

  کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی/۱

  عبدالحسین فرج پهلو: افق دید مدیران نهاد با کتابخانه‌های عمومی جوامع مدرن همسو است

  عبدالحسین فرج پهلو، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است: آنچه که در حال حاضر در افق دید مدیران نهاد کتابخانه های عمومی کشور قرار دارد، کما بیش همان هایی است که در کتابخانه های عمومی جوامع مدرن نیز مد نظر است. مضاف بر اینکه در اینجا بر تعهد و ارتقای معنوی نیروی انسانی نیز تأکید شده است.

 • منصور کوهی رستمی ۱۳۹۹-۰۹-۱۸ ۱۱:۳۰

  منصور کوهی رستمی مطرح کرد؛

  سخنرانی رئیس ایفلا در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی 

  دبیر اجرایی همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: رئیس ایفلا (فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری) و ۳ چهره ممتاز علم اطلاعات دانش شناسی بین المللی در این همایش سخنرانی خواهند کرد.

 • همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی ۱۳۹۹-۰۸-۲۶ ۱۰:۱۶

  دبیر اجرایی همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی اعلام کرد؛

  انتخاب ۳۰ مقاله در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه ها

  با اعلام دبیر اجرایی همایش کارکرد های اجتماعی کتابخانه ها، ۳۰ مقاله برای ارائه در این همایش انتخاب شد.

 • پاتوق مقاله خوانی همدان - دومین ۱۳۹۹-۰۸-۰۵ ۱۳:۵۷

  با هدف بررسی کتابخانه‌های روستایی؛

  دومین پاتوق مقاله خوانی همدان برگزار شد

  دومین پاتوق مقاله خوانی همدان و دهمین پاتوق مقاله خوانی کشور به بررسی مقاله «خدمات کتابخانه‌ای و اطلاعاتی برای توسعه اجتماع روستایی در آفریقا» پرداخت.