• «مدرسه زمستانی دانایی» برگزار می شود

    «مدرسه زمستانی دانایی» برگزار می شود

    دوره سوم برنامه‌های آموزشی غیرحضوری کتابخانه‌های عمومی تهران با عنوان «مدرسه زمستانی دانایی» با هدف مهارت افزایی کتابداران و اعضای کتابخانه های عمومی بهمن و اسفند ماه ۹۹ برگزار می شود.